Μονάδα τροφοδοσίας "BP2-3".

Τροφοδοτικά. Ανορθωτές, σταθεροποιητές, αυτομετασχηματιστές, παροδικοί μετασχηματιστές κ.λπ.Οικιακά μπλοκ και τροφοδοτικάΗ μονάδα τροφοδοσίας "BP2-3" παράγεται πιθανώς από το 1977. Η μονάδα τροφοδοσίας έχει σχεδιαστεί για να τροφοδοτεί υπολογιστές πληκτρολογίου (υπολογιστές).