تثبیت کننده ولتاژ "СН-250".

منابع تغذیه. یکسو کننده ها ، تثبیت کننده ها ، ترانسفورماتورهای خودکار ، ترانسفورماتورهای گذرا و غیرهموج محافظینتثبیت کننده ولتاژ "СН-250" از سال 1956 توسط کارخانه ترانسفورماتور Zaporozhye تولید شده است. تثبیت کننده ولتاژ "CH-250" برای تأمین تلویزیون های استاندارد با ولتاژ تثبیت شده 220 ولت و مصرف برق از 90 تا 250 وات طراحی شده است. تثبیت کننده ولتاژ نوع "CH-250" از یک شبکه الکتریکی جریان متناوب با فرکانس 50 هرتز 110 ، 127 یا 220 ولت کار می کند. نوسانات ولتاژ که در آن ولتاژ خروجی 220 ولت برای یک شبکه 110 ولت از 90 تا 120 ولت ، برای یک شبکه 127 ولت از 80 تا 140 ولت و برای یک شبکه 220 ولت از 140 تا 240 ولت تأمین می شود.