მეოცე საუკუნის შიდა რადიოტექნიკა. ვირტუალური მუზეუმი და ცნობარი.

ვირტუალური მუზეუმი და დირექტორი მეოცე საუკუნის შიდა რადიოტექნიკა. წარმოდგენილია მოკლე ინფორმაციით რადიო და სატელევიზიო აღჭურვილობის შესახებ, რომელიც შეიქმნა ან გამოიცა 2000 წლამდე. ყველა ინფორმაცია აღებულია ღია წყაროებიდან და შეიძლება შეიცავდეს უზუსტობებს. ფოტოებისა და მასალების გამოყენებისას სასურველია საიტის ან ავტორების ბმული.