Domestic Radio Engineering of the Twentieth Century. Virtuelt museum og oppslagsbok.

Virtuelt museum og katalog innenlandsk radioteknikk fra det tjuende århundre. Presentert av kort informasjon om radio- og TV-utstyr, utviklet eller utgitt før 2000. All informasjon er hentet fra åpne kilder og kan inneholde unøyaktigheter. Når du bruker bilder og materiale, er det ønskelig med en lenke til nettstedet eller forfatterne.