Programiran večkanalni časovni rele "B-378".

Časovni releji, časovnikiProgramabilni večkanalni časovni rele "B-378" proizvaja domnevno od leta 1989 Krasnodarska tovarna merilnih instrumentov.