Radio Inxhinieria e Brendshme e Shekullit XX. Muzeu virtual dhe libri i referencës.

Muzeu Virtual dhe Drejtoria Inxhinierike e Brendshme e Radios të Shekullit XX. Paraqitur nga informacione të shkurtra mbi pajisjet radiotelevizive, të zhvilluara ose lëshuara para vitit 2000. I gjithë informacioni është marrë nga burime të hapura dhe mund të përmbajë pasaktësi. Kur përdorni fotografi dhe materiale, një lidhje me faqen ose autorët është e dëshirueshme.