ตัวปรับแรงดันไฟฟ้า USN-200 `` Mayak ''

อุปกรณ์จ่ายไฟ. วงจรเรียงกระแส, ตัวปรับเสถียรภาพ, หม้อแปลงไฟฟ้า, หม้อแปลงไฟฟ้าชั่วคราว, ฯลฯอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า USN-200 "Mayak" ถูกผลิตขึ้นตั้งแต่ปีพ. ศ. 2513 Universal Stabilizer ออกแบบมาสำหรับทีวีไฟฟ้าหรืออุปกรณ์วิทยุในครัวเรือนอื่น ๆ ที่กินไฟไม่เกิน 200 W จากกระแสสลับ 127 หรือ 220 โวลต์ แรงดันไฟฟ้าขาออก 220 V. ช่วงการทำงานของแรงดันไฟฟ้าอินพุตคือ 0.7 ... 1.2% ของค่าที่ระบุ กำลังไฟที่โคลงใช้เองคือ 45 วัตต์