Kỹ thuật vô tuyến điện trong nước của thế kỷ XX. Bảo tàng ảo và sách tham khảo.

Bảo tàng ảo và Thư mục Kỹ thuật vô tuyến trong nước của thế kỷ XX. Trình bày bằng thông tin ngắn gọn về thiết bị phát thanh và truyền hình, được phát triển hoặc phát hành trước năm 2000. Tất cả thông tin được lấy từ các nguồn mở và có thể chứa những điểm không chính xác. Khi sử dụng ảnh và tài liệu, bạn nên có một liên kết đến trang web hoặc các tác giả.