Enerji təchizatı. Düzəldicilər, stabilizatorlar, avtotransformatorlar, keçici transformatorlar və s.