PTA-nın tənzimlənməsi və idarə olunması üçün alətlər.