Програмируемо многоканално реле за време "B-378".

Релета за време, таймериПрограмируемото многоканално реле за време "B-378" се произвежда вероятно от 1989 г. от Краснодарския завод за измервателни уреди.