Будилник `` Иантар``.

Временски релеји, тајмериСигнални сат „Иантар“ производи Фабрика сатова Орел од 1972. године. Раде као тајмер аларма у интервалу од 1-50 минута.