Elektroniskt tidsrelä "Interval-M".

Tidsreläer, timersDet elektroniska tidsreläet "Interval-M" har producerats sedan 1987. Reläet använder en beröringsfri omkopplingsanordning, som ger reläet hög stabilitet och tillförlitlighet vid drift. Det finns också en femstegs omkoppling av lampeffekten upp till 500 W. Exponeringsområde: 0,1 ... 111 sekunder. Bildernas författarskap har förlorats.