విద్యుత్ సరఫరాలు. రెక్టిఫైయర్లు, స్టెబిలైజర్లు, ఆటోట్రాన్స్ఫార్మర్లు, తాత్కాలిక ట్రాన్స్ఫార్మర్లు మొదలైనవి.