ไมโครโฟนไดนามิก `` MD-38SH ''

ไมโครโฟนไมโครโฟนไมโครโฟนไดนามิก "MD-38SH" ถูกผลิตขึ้นตั้งแต่ปีพ. ศ. 2503 ไมโครโฟนมีไว้เพื่อใช้ร่วมกับเครื่องวัดระดับเสียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการวัด ช่วงความถี่คือ 40 ... 1,000 เฮิรตซ์ ความต้านทานโหลด 120 โอห์ม ระดับมาตรฐานของความไวตามแนวแกนคือ -74 dB ประเภททิศทางของ LV. ขนาด 30x140 มม. น้ำหนัก 150 ก.