ไมโครโฟน '' 82 A-11 ''

ไมโครโฟนไมโครโฟนไมโครโฟน 82A-11 น่าจะผลิตตั้งแต่ปีพ. ศ. 2510 โดยโรงงาน Oktava Tula หลังติดตั้งไมโครโฟนสดหรือสตูดิโอพร้อมกระจกบังลม ช่วงความถี่ 150 ... 8000 Hz ความต้านทานโหลด 400 โอห์ม ระดับความไว -74 dB ขนาดของไมโครโฟนคือ 30x200 มม. น้ำหนัก 250 กรัม