رله زمان الکترونیکی "Interval-M".

رله های زمانی ، تایمرهارله زمان الکترونیکی "Interval-M" از سال 1987 تولید می شود. این رله از یک دستگاه سوئیچینگ غیر تماسی استفاده می کند ، که رله را با پایداری و قابلیت اطمینان بالایی در عملکرد فراهم می کند ؛ همچنین یک سوئیچینگ پنج مرحله ای قدرت لامپ تا 500 وات وجود دارد. محدوده قرار گرفتن در معرض: 0.1 ... 111 ثانیه. نویسندگی عکس ها از بین رفته است.