میکروفون پویا "MD-38SH".

میکروفونمیکروفونمیکروفون پویا "MD-38SH" احتمالاً از سال 1960 تولید شده است. میکروفون برای استفاده در کنار مترهای سطح صدا برای اهداف اندازه گیری در نظر گرفته شده است. دامنه فرکانس 40 ... 1000 هرتز است. مقاومت در برابر بار 120 اهم سطح استاندارد حساسیت محوری -74 دسی بل است. نوع جهت دار LV. ابعاد 30x140 میلی متر وزن 150 گرم