Քսաներորդ դարի ներքին ռադիոտեխնիկա: Վիրտուալ թանգարան և տեղեկատու գիրք:

Քսաներորդ դարի վիրտուալ թանգարան և տեղեկատու հայրենական ռադիոտեխնիկա: Ներկայացվել է ռադիոյի և հեռուստատեսության սարքավորումների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությամբ, որը մշակվել կամ թողարկվել է մինչև 2000 թվականը: Ամբողջ տեղեկատվությունը վերցված է բաց աղբյուրներից և կարող է պարունակել անճշտություններ: Լուսանկարներ և նյութեր օգտագործելիս ցանկալի է հղում դեպի կայքի կամ հեղինակների: