DC ელექტრომომარაგება '' B5-32 ''.

დენის წყაროები. გამსწორებლები, სტაბილიზატორები, ავტოტრანსფორმატორები, გარდამავალი ტრანსფორმატორები და ა.შ.ბლოკირების და კვების წყაროების ლაბორატორიაDC ელექტრომომარაგება "B5-32" იწარმოება 1972 წლიდან. G განკუთვნილია ელექტრონული მოწყობილობების ელექტრომომარაგებისთვის. გამომავალი ძაბვა რეგულირდება ეტაპობრივად და შეუფერხებლად 0 ... 300 ვ. დატვირთვის მიმდინარე 0.2 ა. ზომები IP 240x156x91 მმ. წონა 3.7 კგ. ყველა B-5 სერია წარმოებულია ვოლტმეტრით (ნაკლები) და მის გარეშე.