Elektronisk tidsrelé "Interval-M".

Tidsreléer, tidtakereDet elektroniske tidsreleet "Interval-M" er produsert siden 1987. Reléet bruker en berøringsfri bryterenhet, som gir reléet høy stabilitet og pålitelighet i drift. Det er også en fem-trinns bryter av lampeeffekten opp til 500 W. Eksponeringsområde: 0,1 ... 111 sekunder. Forfatterskapet til bildene har gått tapt.