อุปกรณ์จ่ายไฟ. วงจรเรียงกระแส, ตัวปรับเสถียรภาพ, หม้อแปลงไฟฟ้า, หม้อแปลงไฟฟ้าชั่วคราว, ฯลฯ