Rơ le thời gian điện tử "Interval-M".

Rơle thời gian, bộ định thờiRơ le thời gian điện tử "Interval-M" được sản xuất từ ​​năm 1987. Rơ le sử dụng thiết bị đóng cắt không tiếp điểm, giúp rơ le có độ ổn định và độ tin cậy cao trong hoạt động; còn có bộ chuyển mạch năm giai đoạn công suất đèn lên đến 500 W. Phạm vi phơi sáng: 0,1 ... 111 giây. Quyền tác giả của các bức ảnh đã bị mất.