Elektret kondensator mikrofonu "MKE-100" (Electret).

Mikrofonlar.MikrofonlarElektret kondensator mikrofonu "MKE-100" (Electret), ehtimal ki, 1977-ci ildən bəri ölkənin bir neçə müəssisəsi tərəfindən istehsal olunur.