Mikrofon kondensor electret "MKE-100" (Electret).

Mikrofon.MikrofonMikrofon kondensor electret "MKE-100" (Electret) telah dihasilkan sejak tahun 1977 oleh beberapa syarikat di negara ini.