رله زمان بر روی ترانزیستورهای "MIG".

رله های زمانی ، تایمرهارله زمان بر روی ترانزیستورهای "MIG" احتمالاً از سال 1975 توسط کارخانه ماشین سازی توشینو تولید شده است. رله زمان برای دوز نیمه اتوماتیک قرار گرفتن در معرض نور (زمان سوختن لامپ بزرگنمایی عکاسی) در هنگام تماس با عکس یا چاپ عکس در نظر گرفته شده است.