Rele kohë në transistorë "MIG".

Reletë kohore, kohëmatësitReleja e kohës në transistorë "MIG" është prodhuar që nga viti 1975 nga fabrika e ndërtimit të makinerive Tushino. Releja e kohës është menduar për dozimin gjysmëautomatik të ekspozimeve (koha e djegies së llambës së zmadhimit fotografik) gjatë kontaktit ose shtypjes së projeksionit.