Tidsrelé på transistorer "MIG".

Tidsreléer, tidtakereTidsreléet på transistorer "MIG" er produsert muligens siden 1975 av Tushino maskinbyggingsanlegg. Tidsreléet er ment for halvautomatisk dosering av eksponeringer (tiden for den fotografiske forstørrelseslampen som brenner) under kontakt- eller projeksjonsfotoutskrift.