«MIG» транзисторларындағы уақыт релесі.

Реле, таймерлер«MIG» транзисторларындағы уақыт эстафетасын 1975 жылдан бастап Тушино машина жасау зауыты шығарған. Уақыт релесі экспозициялардың жартылай автоматты мөлшерлемесіне арналған (фотографиялық үлкейту лампасының жану уақыты) фотосуретті жанасу немесе проекциялау кезінде.