relay ທີ່ໃຊ້ເວລາກ່ຽວກັບ transistor "MIG".

ການຕໍ່ເວລາ, ເຄື່ອງຈັບເວລາເຄື່ອງທີ່ໃຊ້ເວລາ ສຳ ລັບເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ "MIG" ສາມາດຜະລິດໄດ້ຕັ້ງແຕ່ປີ 1975 ໂດຍໂຮງງານກໍ່ສ້າງເຄື່ອງ Tushino ການຖ່າຍທອດເວລາແມ່ນມີຈຸດປະສົງ ສຳ ລັບການສັກຢາແບບ semiautomatic (ເວລາຂອງການຈູດໂຄມໄຟຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂື້ນ) ໃນລະຫວ່າງການຕິດຕໍ່ຫຼືການພິມຮູບພາບ.