ממסר זמן על הטרנזיסטורים "MIG".

ממסרי זמן, טיימריםממסר הזמן על הטרנזיסטורים "MIG" הופק אולי מאז 1975 על ידי מפעל בניית מכונות טושינו. ממסר הזמן מיועד למינון אוטומטי של חשיפות (זמן בוערת מנורת הגדלת הצילום) במהלך הדפסת צילומי מגע או הקרנה.