Rơ le thời gian trên bóng bán dẫn "MIG".

Rơle thời gian, bộ định thờiRơ le thời gian trên các bóng bán dẫn "MIG" có thể được sản xuất từ ​​năm 1975 bởi nhà máy chế tạo máy Tushino. Rơ le thời gian được thiết kế để định lượng phơi sáng bán tự động (thời gian đèn phóng to ảnh cháy) trong quá trình in ảnh tiếp xúc hoặc chiếu.