Electret конденсатор микрофону "MKE-100" (Electret).

Микрофондор.МикрофондорЭлектретрдик конденсатор микрофону "MKE-100" (Electret) болжол менен 1977-жылдан бери өлкөнүн бир нече ишканалары тарабынан чыгарылып келе жатат.