Tidsrelä på transistorer "MIG".

Tidsreläer, timersTidsreläet på transistorerna "MIG" har producerats möjligen sedan 1975 av Tushino-maskinbyggnadsanläggningen. Tidsreläet är avsett för halvautomatisk dosering av exponeringar (tiden för den fotografiska förstoringslampan som brinner) under kontakt- eller projektionsfotoutskrift.