Transistorlar "MIG" üzərində zaman rölesi.

Zaman ötürücüləri, taymerlər"MIG" tranzistorlarındakı zaman rölesi, 1975-ci ildən bəri Tushino maşınqayırma zavodu tərəfindən istehsal edilmişdir. Zaman rölesi təmas və ya proyeksiya şəklində fotoqrafiya çapı zamanı yarı avtomatik dozaj dozaları üçün nəzərdə tutulmuşdur (foto genişlənmə lampasının yanma vaxtı).