מיקרופון הקבל של Electret "MKE-100" (Electret).

מיקרופונים.מיקרופוניםמיקרופון הקבל של האלקטרון "MKE-100" (Electret) הופק ככל הנראה מאז 1977 על ידי כמה מפעלים בארץ.